–  každý hlasujúci ( jeden vyplnený formulár za člena ligy pre mužov a jeden pre ženy) vyplní údaje podľa pokynov a ten bude automaticky odoslaný na spracovanie

– v prípade, že niektorý účastník bude hlasovať viackrát, započíta sa len ten skôr odoslaný formulár – po ukončení hlasovania budú výsledky zverejnené, aby sa účastníci pripravili na finálové kole v Predmieri

– v prípade, že niektorý účastník zloženého víťazného teamu nebude môcť svoju účasť potvrdiť, tak bude automaticky upovedomený ďalší v poradí