Jesenný snem SSHL

Už túto nedeľu 26.11. sa vidíme na jesennom smene SSHL v Hornom Vadičove.
Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie sezóny 2023.
3. Návrh súťažného kalendára pre sezónu 2024.
4. Návrh na úpravu pravidiel.
5. Diskusia.
6. Odovzdanie finančných prémií za rok 2023 jednotlivým družstvám.
7. Záver.
Poprosím o účasť aspoň jedného člena z každého zúčastneného družstva. Samozrejme privítame aj nové družstvá,ktoré by chceli súťažiť v SSHL v roku 2024.