Severoslovenská hasičská liga

Námestie požiarnikov 1 010 01 Žilina

IČO: 42057248

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK90 5600 0000 0087 1693 7030

email: sshl@azet.sk

Rada SSHL

Predseda: Lukáš Holtan

mobil: +421 902 862 434
email: lukas.holtan@gmail.com

Pokladníčka: Monika Mináriková
mobil: +421 905 791 680
email: monaminarikova@gmail.com

Simona Martinková
mobil: +421 948177979
email: sim.martinkova@gmail.com

Michal Štaffen
mobil: +421 902 898 552
email: michal.staffen1@gmail.com

Lukáš Makyňa
mobil: +421 919 397 351
email:  makyna.lukas@gmail.com

 

správca webu sshl.sk

František Ďurkáč

mobil: +421 915 913 458

mail: fdurkac@gmail.com