Kontakty

Severoslovenská hasičská liga

Námestie požiarnikov 1 010 01 Žilina

IČO: 42057248

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK90 5600 0000 0087 1693 7030

email: sshl@azet.sk

Rada SSHL

Predseda: Roman Huliak

mobil: +421 903 522 390
email: rhuliak@azet.sk

Pokladníčka: Monika Mináriková
mobil: +421 905 791 680
email: minarikovam@kpas.sk

Lukáš Holtan
mobil: +421 902 862 434
email: lukas.holtan@gmail.com

Ján Janošec
mobil: +421 907 427 444
email:  jano.janosec@gmail.com

Simona Martinková

Mobil : +421 948 177 979

Email : sim.martinkova@gmail.com

správca webu sshl.sk

František Ďurkáč

mobil: +4219159134

mail: fdurkac@gmail.com