Priebežné poradie ženy SSHL 2019 1. miesto kola: 11+5 2. miesto kola: 8+5 3. miesto kola: 6+5 Diskvalifikácia: D

Priebežné poradie muži SSHL 2019 1. miesto kola – 24+5 2. miesto kola – 20+5 3. miesto kola – 17+5 Diskvalifikácia – D